Na úvod » Projektová činnost

Projektová činnost

Projektové služby zajišťuje naše partnerská firma Mcely GardenCo, vedená dlouholetým zámeckým zahradníkem z Chateau Mcely.
 
Principem práce při tvorbě návrhu řešení je porozumění místu, vlivu okolí a potřebám majitelů. Od počátku jsou za významné brány faktory rozpočtových možností, dostupnosti práce a údržby. Chápeme současné nároky na estetiku a funkčnost ve významu jednoduchosti, praktičnosti, harmonie a kvality. A protože je každé řešení originál i jeho plány převážně tvoříme takzvaně rukou, čímž nabývají osobitosti a originality. Netvoříme softwarové produkty. Výstupem této fáze jsou pak plány kompoziční a osazovací, dále pak náhledy předpokládaných rozpočtů a souhrn popisů použitých vegetačních a nevegetačních prvků.
 
Tvorbou zahrady přenášíme svou fantazii do reálné podoby. Až teď naši zákazníci vidí, že jsme při komunikaci návrhů nelhali. Klademe důraz na detail, který spolu s ostatními tvoří celek. Používáme rostlinný materiál pokud možno od českých školkařů z českých polí. Znalost prostředí rodící se zahrady využíváme k výběru a doporučení materiálů pro nevegetační prvky. 
 
Součástí návrhu řešení zahrady zpravidla je zpráva o náročnosti údržby a doporučení pěstebních zásahů na rostlinách, trávníku, lučních porostech apod. v době vegetace i mimo ni.