Na úvod » Realizace zahrad

Realizace zahrad

Zahradu začínáme zakládat teprve po ukončení veškerých stavebních prací.
Je důležité rovněž aby byly dokončeny příjezdové a chodníkové plochy. Zamezí se tak zbytečným kolizním situacím mezi zahradní firmou a stavebníky, kteří v naprosté většině nejsou schopni zajistit, aby zbytkový materiál nekontaminoval okolí. Není nic příjemného, když se po čerstvě založeném trávníku projede někdo s kolečkem betonu nebo vylije vápno do výsadby. Zamezí se tak zbytečným dohadům a vícenákladům. Jsou samozřejmě případy, kdy se určité práce dají provádět souběžně (výsadba živých plotů, výsadba některých vzrostlých stromů), záleží na konkrétním posouzení situace.
 
Samotná realizace
  • začíná většinou výsadbou vzrostlých stromů, jejich ukotvením
  • následuje výsadba menších druhů dřevin, popřípadě vytvoření zahradního jezírka nebo skalky
  • veškeré výsadby se následně zamulčují kůrou, říčními oblázky, případně jejich kombinací. Pod oblázky i mulčovací kůru je vhodné položit netkanou textilii, pro omezení růstu plevelů a šetření s půdní vláhou. V případě, že se rozhodnete pro zavlažovací systém, je třeba vykopat vedení pro polyetylenové potrubí a šachtice pro uložení ventilů k ovládání zavlažovacích trysek. 
  • následuje zasetí nebo položení hotového trávníku. Naší výhodou je že vlastníme samochodný výkonný stroj pro urovnání pozemku, jeho stejnoměrné utužení a následné zapravení osiva do hloubky 1-2cm, což zajistí perfektní vzejití trávníku po celé ploše bez vylysalých míst a nutností dalšího dosévání.